Verification: 6ab19e626810e10c Hikmet İSKİFOĞLU - (Her parantez yeni bir başlangıçtır.){